UWAGA KURENDA!

środa, 29 stycznia 2014 13:20

Uprzejmie informuję, iż producenci rolni mogą składać wnioski do Wójta Gminy Osie (dotyczy użytków rolnych położonych na terenie gminy Osie) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2014 r. tj. 81,70 zł / ha (0,95 zł / 1l, nie więcej niż 86 l / 1 ha)  w terminach :

Więcej: UWAGA KURENDA!

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa boiska we Wierzchach

czwartek, 23 stycznia 2014 10:28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy”.

Więcej: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa boiska we Wierzchach

 

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - Budowa boiska we Wierzchach

czwartek, 23 stycznia 2014 10:07

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy”.

Więcej: Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - Budowa boiska we Wierzchach

 

Ogłoszenie o przetargu - Budowa boiska we Wierzchach

poniedziałek, 20 stycznia 2014 14:23

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy”

Więcej: Ogłoszenie o przetargu - Budowa boiska we Wierzchach

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

poniedziałek, 20 stycznia 2014 13:51

Wójt Gminy Osie informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego pt. „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo" :


Więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

 

"Moja posesja w okresie Świąt Bożego Narodzenia"

poniedziałek, 20 stycznia 2014 12:11

Dnia 27.12.2013 roku Komisja w składzie: Janina Warzyńska - sołtys, Anna Górecka, Hanna Rink oraz Henryk Waśkowski - członkowie rady sołeckiej, dokonała przeglądu posesji pod kątem ich świątecznego wystroju. Wyróżnione zostały 44 posesje ocenione w skali od 1 do 3. Wreczenie nagród dla wszystkich wyróżnionych nastąpi tradycyjnie w "tłusty czwartek", tj. 27.02.2014 r. na spotkaniu przy kawie i pączkach. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć naszych "przystrojonych" posesji :

Więcej: "Moja posesja w okresie Świąt Bożego Narodzenia"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji we wsi Radańska

poniedziałek, 20 stycznia 2014 11:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami dla m. Radańska i Osie.

Więcej: Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji we wsi Radańska

 

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku

piątek, 17 stycznia 2014 09:31

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r.

Więcej: Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku

 

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

piątek, 17 stycznia 2014 09:04

1 PROCENT Bractwo Czarnej Wody od 30 kwietnia 2009 posiada status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy liniowej stawki podatku w wysokości 19% od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą prze-kazać do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji. W latach 2010-2013 prawie całość uzyskanej kwoty (razem około 6000 zł) przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację “Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Również w 2014 roku pozyskaną z 1% kwotę planujemy przeznaczyć na ten cel.

Jeżeli finansowe wsparcie naszych działań uzna Pani/Pan za uzasadnione, trzeba w deklaracji podatkowej (rubryka H. „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisać numer KRS 0000003678 oraz wysokość przekazywanej kwoty.

Więcej: 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

 

Przetarg na na sprzedaż lokali mieszkalnych

czwartek, 16 stycznia 2014 12:30

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Osie, Brzeziny i Miedzno, stanowiących własność Gminy Osie.

Więcej: Przetarg na na sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji we wsi Radańska

piątek, 10 stycznia 2014 11:21

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami dla m. Radańska i Osie.

Więcej: Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji we wsi Radańska

 

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku

piątek, 03 stycznia 2014 08:20

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r. :


Więcej: Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku

 

Zaproszenie na pokaz sztucznych ogni

poniedziałek, 30 grudnia 2013 13:24

Wszystkich, którzy spędzają Noc Sylwestrową w Osiu i jego okolicach zapraszamy na pokaz sztucznych ogni na Rynku w Osiu. Niechaj o północy wśród blasku barwnych świateł nie zabraknie Was, Waszej radości i Waszych życzeń !!!

Jednocześnie wszystkim  mieszkańcom naszej gminy, a także Waszym bliskim i znajomym w nadchodzącym NOWYM 2014 ROKU życzymy zdrowia, szczęścia i radości. Życzymy także spełnienia wszystkich marzeń – tych marzeń, które tkwią w myślach i wypowiedzianych tylko w zaciszu rodziny i przyjaciół oraz tych marzeń, o których już głośno, a które wkrótce pojawią się na ustach wszystkich mieszkańców.

Niechaj Nasze pragnienia i marzenia w Nowym 2014 Roku staną się rzeczywistością, bowiem od ich spełnienia zależy przyszłość Nasza, Naszych Rodzin oraz naszej „małej Ojczyzny”.

Podświetlenie kościoła w Osiu

wtorek, 24 grudnia 2013 05:18

Kośćiół Osie - fot. Marek J. LejkKiedy zapada zmrok, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu zmienia się nie do poznania. Zmiany te wywołują liczne światła chodnikowe i reflektory umieszczone wokół kościoła. Cienie rzucane przez elementy architektury i pobliskie drzewa stwarzają magiczny nastrój. Warto, chociaż na chwilę przystanąć i wprowadzić się w nastrój zadumy. Zwłaszcza, że już za kilkanaście godzin Święta Bożego Narodzenia. Podświetlenie kościoła wykonane zostało z inicjatywy proboszcza ks. Konrada Baumgarta. Na projekt podświetlenia parafia otrzymała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonanie instalacji oświetleniowej sfinansowali Państwo Mirosława i Mirosław Gzella z Osia.

Więcej: Podświetlenie kościoła w Osiu

 

Nowe samochody dla policji

poniedziałek, 23 grudnia 2013 08:37

Policja w OsiuW ubiegły wtorek do policjantów z Osia oraz Pruszcza (powiat świecki) trafiły dwa nowoczesne radiowozy. Uroczystość przekazania pojazdów odbyła się na parkingu przy Urzędzie Gminy w Osiu. Kluczyki do pojazdów służbowych Komendantowi Powiatowemu Policji w Świeciu mł. insp. Dariuszowi Knoff wręczyli Starosta Powiatu Świeckiego Pani Marzena Kempińska, Wójt Gminy Pruszcz Pan Franciszek Koszowski oraz Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski. Poświęcenia radiowozów wraz z życzeniami bezpiecznej jazdy dokonał ks. proboszcz Konrad Baumgart z oskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Z rąk komendanta Starosta Marzena Kempińska odebrała też podziękowania i wiązankę kwiatów. W uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady Gminy Osie Roman Waśkowski  oraz przedstawiciele  Wojewódzkiej i Powiatowej  Komendy Policji.

Więcej: Nowe samochody dla policji

Harmonogram odbioru odpadów na 2014!

środa, 18 grudnia 2013 13:20

Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2014 odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie według niżej zamieszczonego harmonogramu:

Więcej: Harmonogram odbioru odpadów na 2014!

 

Nowe terminy płatności!!!

czwartek, 19 grudnia 2013 13:04

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osie, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

1) za I kwartał do dnia 10 kwietnia danego roku;
2) za II kwartał do dnia 10 lipca danego roku;
3) za III kwartał do dnia 10 października danego roku;
4) za IV kwartał do dnia do 31 grudnia danego roku.
Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

GZK w Osiu - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wtorek, 17 grudnia 2013 13:10

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu informuje o udzieleniu w dniu 17.12.2013 r. zamówienia publicznego pn. Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.

Więcej: GZK w Osiu - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Strona 11 z 41

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»